Tỷ số chiều cao thành lốp và độ rộng bề mặt

Tỷ số chiều cao thành lốp trên độ rộng bề mặt

Tỷ số chiều cao thành lốp (Tyre Aspect ratio) là một trong những thông số kỹ thuật lốp ô tô thể hiện tỷ lệ giữa chiều cao của thành lốp và độ rộng bề mặt lốp. Nó được biểu diễn dưới dạng một con số phần trăm (%) và được ghi trên bề mặt của lốp cùng với các thông số kỹ thuật khác như độ rộng, đường kính mâm, chỉ số tốc độ…

Ví dụ, trong lốp có thông số 205/55R16, tỷ số chiều cao thành lốp là 55%. Điều này có nghĩa là chiều cao của thành lốp chiếm 55% của độ rộng của lốp từ đó có thể tính được:

Chiều cao thành lốp = 205 * 55% = 112.75 (mm)

Tỷ số chiều cao thành lốp ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của vận hành xe như khả năng cố định và bám đường của xe, cảm giác lái và độ chính xác, tốc độ tối đa của xe và tiêu hao nhiên liệu. Vì vậy, việc chọn lốp với tỷ số chiều cao thành lốp phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo an toàn khi lái xe và hiệu suất vận hành của xe.