Michelin Pilot Sport 4

3.147.000

Bám đường bền bỉ.

Lái xe hiệu suất cao cùng MICHELIN Pilot Sport 4, loại lốp mang đến khả năng xử lý và kiểm soát lái chính xác trên cả đường khô và ướt và cả khi chạy ở tốc độ cao[1][2].

  • Lốp MICHELIN thể thao và hiệu suất cao dành cho đường thường
  • Khả năng kiểm soát lái và phản ứng lốp cao khi vào cua[1]
  • Mức độ xử lý tay lái chính xác trên cả đường ướt và khô, và ngay cả khi chạy ở tốc độ cao[1][2]
  • Hiệu suất phanh trên đường ướt tuyệt hảo[3]
  • Sự hoàn thiện và cao cấp được chính thức công nhận[4]